XI Bałtycki Festiwal Modelarski
Koszalin 8-10 lipca 2022r.
REGULAMIN FESTIWALU


I.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Termin Festiwalu: 08-10 lipca 2022r.

Miejsce Festiwalu: Hala Sportowa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, Koszalin.

Cele festiwalu:

  • popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja modelarstwa redukcyjnego wśród społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego oraz miasta Koszalina oraz Regionu,
  • wymiana doświadczeń i wiedzy między modelarzami.

Organizatorzy: Koszaliński Pluton Modelarski (Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Perun"), Politechnika Koszalińska, PHU ModelMaker.

Finansowanie: Bałtycki Festiwal Modelarski współfinansowany jest ze środków Urzędu Miasta Koszalin.

Patronat honorowy:

  • Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu

Patronat medialny:

  • Studio HD Politechnika Koszalińska


Zgłaszanie modeli:
Organizator wprowadza następującą formę rejestracji modeli:

  • Zgłaszanie modeli odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
  • Zgłaszanie modeli odbywa się przy użyciu formularza zgłoszeniowego XI BFM udostępnionego na stronie internetowej organizatora
  • Elektroniczna rejestracja modeli trwa do dnia 6 lipca 2022r. do godz. 24:00
  • Organizator nie przewiduje zgłoszenia modeli po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Formularz rejestracyjny: http://sokolsw.webd.pl/BFM/

Więcej >>>>

Informujemy, że na prośbę kolegów modelarzy i po konsultacjach wewnętrznych postanowiliśmy dodać nową klasę:

SWW - Samoloty Wielkiej Wojny (do 1921) - skala dowolna – senior/junior

Mogą w niej wystartować konstrukcje powstałe do roku 1921.

Modelarze, którzy zgłosili już swoje modele do innych klas, a chcą wystartować w nowej klasie proszeni są o kontakt. Ich poprzednie zgłoszenie zostanie anulowane i będą mogli zarejestrować model od nowa.

 

Kluby i organizacje modelarskie

 

IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych zostało powołane w dniu 26.02.2011 r. podczas Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu z inicjatywy grupy założycielskiej modelarzy z ośrodków z całej Polski.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym.

IPMS Polska, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach pasjonatów – modelarzy i sympatyków modelarstwa redukcyjnego.

  https://ipmspolska.org.pl/
 Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych jest otwartą organizacją i należą do niego modelarze nie tylko z Inowrocławia, ale i z innych miast.
Celem Stowarzyszenia jest działalność polegająca na popularyzacji modelarstwa redukcyjnego. 
  http://www.ismr.pl/
       

Muzea

Muzeum Obrony Wybrzeża (MOW) założone i prowadzone przez Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" zajmuje cztery największe obiekty na terenie dawnego Rejonu Umocnionego Hel - symbolu nieugiętej obrony przed niemiecką agresją. Zadaniem MOW jest szerzenie wiedzy o obronie Wybrzeża i objęcie opieką wszystkich zabytków militarnych tego rejonu.
 
  http://helmuzeum.pl/

Muzeum Oręża Polskiego to placówka o profilu historyczno – wojskowym, która powstała w Kołobrzegu w 1963 r. jako jedyne tego typu miejsce na północy Polski.

Zbiory muzealne podzielono na kilka ekspozycji – stałych i czasowych.  W budynku organizowane są również lekcje muzealne, konferencje, koncerty, odczyty z możliwością projekcji filmów wideo,  a także imprezy okolicznościowe.

  http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/
Więcej >>>>

Partnerzy

               

 

Kluby modelarskie

 

 
       
                 
                 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!